Programul „CASA VERDE PLUS” 

 

 

Ing. Draghici F. Constantin

0742121983 ; 0727099761

cstdraghici@yahoo.com

Consultanta in vederea aplicarii la programul Casa Verde Plus

Certificate de performanta energetica

Consultanta in reabilitare cladiri si instalatii

Reducere consumuri energetice

Actualizare 2017

 

 

Ce este programul „casa verde plus”, ce scop și obiective are ?

 

    Este un program guvernamental din fondul de mediu ce implica acordarea unei subventii maxime totale de 40.000 lei a cheltuielilor eligibile dar nu mai mult de 120 lei/mp

(1) Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea consumului de energie utilizată în clădiri, eficientizare energetică prin stimularea utilizării materialelor de izolație

(2) Obiectivele programului sunt creșterea numarului de locuințe certificate energetic clasa A

(3) Obiectul programului îl reprezintă efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu

 

Cine este eligibil pentru programul „casa verde plus”?

 

    Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte după caz, următoarele condiţii:

a) este cetatean roman sau cetăţean al statelor Uniunii europene şi al Spaţiului economic european cu domiciliul stabil în România

b) solicitantul este titularul autorizației de construire pentru imobilul - construcție pentru care se solicită prima de eficiență energetică sau deține autorizația de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietății terenului, pentru construirea clădirilor

c) solicitantul este proprietar sau coproprietar al imobilului-construcție, pentru care solicită prima de eficiență energetică, pentru renovarea clădirilor existente

d) solicitantul este proprietar al imobilului-teren pe care se va implementa proiectul

e) imobilul-construcție și imobilul-teren nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică

f) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare

g) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă

 

Care sunt pasii pentru accesarea programului „casa verde plus”?

 

    Daca imobilul se afla in judetele Galati sau Braila ma puteti contacta (Consultant Draghici F. Constantin) pentru stabilirea etapelor privind pregatirea documentelor necesare formarii dosarului de finanțare în scopul depunerii în termen la sediul autorității sau va puteti depune direct dosarul, caz in care rolul meu se va reduce doar la eliberarea certficatelor de performanta energetica (pentru mai multe detalii click aici).

    Rolul consultantului-auditor este determinant, existand cazuri in care dosarul de plata poate fi respins daca nu sunt respectate toate obiectivele programului (cladire in clasa A, dupa reabilitare). In acest caz nu se pot recupera sumele eligibile.

    Beneficiind de o experienta anterioara relevanta (peste 130 de beneficiari ai programului „casa verde” cu recuperarea integrala a investitiei), va pot acorda consultanta pentru implementarea programului „casa verde plus” doar dupa ce ati fost declarat eligibil, pe baza de contract.

    Consultanta este coordonata si cu eliberarea certificatelor energetice conditionate de programul „casa verde plus”.

    Certificarea se realizeaza in doua etape: un certificat inainte de reabilarea termica a cladirii existente (sau a cladirii noi) si un certificat la finalizarea lucrarilor (care va atesta eficienta implementarii programului).

 

Pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati:

 

Ing. Draghici F. Constantin

0742 121983; 0727 099761

cstdraghici@yahoo.com

Consultanta in vederea aplicarii la programul Casa Verde Plus

Certificate de performanta energetica

Consultanta in reabilitare cladiri si instalatii

Reducere consumuri energetice