Acte necesare si calculul impozitului pentru vanzarea unui imobil

 

 

 

Pentru a perfecta o vanzare imobiliara (apartament, casa, alt spatiu) aveti nevoie de urmatoarele documente:

 

        1. Actele de identitate ale vanzatorului si cumparatorului (in perioada de valabilitate)

        2. Actul de proprietate al apartamentului/casei

        3. Planul cadastral al proprietati

        4. Certificatul fiscal eliberat de Directia Taxe si Impozite ( valabil numai in luna emiterii  )

        5. Adeverinta de la Asociatia de Proprietari

        6. Extrasul de carte funciara ( valabil 10 zile de la data depunerii cererii ).

            Se obtine de catre notarul public la solicitarea proprietarului.

        7. Incheierea de carte funciara (intabularea) ce face dovada intabularii dreptului de proprietate in cartea funciara.

        8. Certificatul energetic al proprietatii (  click aici  pentru informatii si preturi )

        9. Dovada de achitare (chitanta sau adeverinta) a facturilor la furnizorii de utilitati publice: apa, gaz, electricitate, salubritate

       10. Daca este cazul, certificaltele de casatorie sau sentinta definitiva de divort (atat pentru vanzator cat si pentru cumparator)

 

 

Incepand cu luna februarie 2017 impozitul pentru vanzarea imobilelor si a terenurilor aferente se calculeaza dupa cum urmeaza:

 

Daca tranzactia imobiliara nu depaseste suma de 450.000 lei, vanzatorul este scutit de plata impozitului catre stat. 

  

Daca tranzactia imobiliara depaseste suma de 450.000 lei, vanzatorul va plati statului un impozit egal cu o cota de 3% aplicata doar asupra depasirii valorii de 450.000 lei.

  

De exemplu, daca se vinde o proprietate imobiliara sau un teren cu valoarea de 500.000 lei, cota de 3% se aplica numai asupra depasirii de 50.000 lei, rezultand un impozit datorat statului de 1.500 lei.

 

 „La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.”  (OUG 3/2017)